Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Boreophilia islandica (Kraatz in Staudinger, 1857)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie z północnych prowincji Fennoskandii, z Grenlandii i Islandii, poza tym rzadko i sporadycznie notowany ze środkowej części Europy, gdzie znajdowany bywa na wilgotnych stanowiskach niżowych o zimnym mikroklimacie oraz w wyższych partiach górskich (Eifel, Harc, Rhön, Rudawy i Sudety). W Polsce pewne stanowiska są w Sudetach; inne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Karpatach oparte są na danych odnoszących się do miejscowości leżących obecnie poza naszymi granicami. Poławiany wśród mchów, w detrytusie i pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.