Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thinoecia gracilicornis (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, notowany również z Kaukazu, ale wszędzie rzadko obserwowany. W Polsce znany tylko z pięciu krain południowych. Występuje na szlamistych pobrzeżach rzek i strumieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Wola Justowska (Łomnicki M.A. 1874), okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1909)