Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Semiadalia (Semiadalia) notata (Laicharting, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek borealno-górski, notowany z Norwegii, Finlandii, Karelii oraz obszarów górzystych w środkowej części Europy, w północnych Włoszech i Jugosławii, w Siedmiogrodzie, Azji Mniejszej i na Kaukazie. W Polsce znany z czterech, południowych krain i izolowanego stanowiska północnego na Pojezierzu Mazurskim. Spotyka się go w wilgotnych., silnie zacienionych, środowiskach — na krzaczastych, wierzbach, roślinach zielnych i bylinach, zwłaszcza na pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska - Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Dolny Śląsk: Piekary Wielkie koło Legnicy (Letzner 1871, Leder 1872), Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Pieniny (Bielawski 1978, Bazyluk i Liana 1979); Tatry (Bielawski 1959, Horion 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Bercio 1928); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Bielawski 1959); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884)