Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aloconota (Aloconota) mihoki (Bernhauer, 1932)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu, notowany rzadko i sporadycznie z nielicznych stanowisk w środkowej części Europy. Występowanie w Polsce wymaga dokładnych badań. Występuje w Bieszczadach oraz ogólnikowo wykazany ze Śląska. Żyje w ściółce na brzegach potoków (Szujecki*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» — bez stanowiska (Horion 1951)