Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aloconota (Aloconota) planifrons (Waterhouse, 1864)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek borealno-górski, znany z Wysp Brytyjskich, Danii i Skandynawii oraz z obszarów górzystych w centralnej i południowej części środkowej Europy. Wszędzie rzadko albo bardzo rzadko znajdowany, niekiedy tylko lokalnie liczniej spotykany w górskich dolinach rzecznych pod napływkami. W Polsce notowany tylko z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach południowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Kolbe W. 1912, Benick 1954); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1874); Sudety Zachodnie: Brachów (Kolbe W. 1914); Beskid Zachodni: nad Olzą koło Cieszyna (Wanka 1917b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Reitter 1909); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)