Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aloconota (Aloconota) rivulorum Thomson, 1871
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek opisany ze Szwecji, notowany w dawnym piśmiennictwie również ze środkowej części Europy, jednak w ostatnim dwudziestoleciu nie uwzględniany ani w katalogu chrząszczy Fennoskandii, ani w opracowaniach poświęconych chrząszczom środkowoeuropejskim. W Polsce nie występuje, a ogólnikowe dane ze Śląska należy odnieść do innych gatunków.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: