Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aloconota (Aloconota) sulcifrons (Stephens, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek palearktyczny, rozpowszechniony w Europie i Podobszarze Śródziemnomorskim, na północ w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód do Syberii. Notowany nadto z Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Mimo szerokiego rozmieszczenia ogólnego, w Polsce znany tylko ze stosunkowo nielicznych stanowisk w południowej części kraju, przy tym wiele danych opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia i dlatego wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Znajdowany głównie na pobrzeżach wód, przeważnie pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1891, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Pax 1921)