Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Amischa analis (Gravenhorst, 1802)
Opis w KFP:
[tom 8]
Gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych, wykazany również z Ameryki Północnej i Nowej Zelandii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, zasiedlając tereny lesiste i otwarte przestrzenie. Występuje na glebach różnych typów w ściółce, wśród mchów, pod opadłym listowiem i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Znajdowane są przeważnie samice, lokalnie brak zupełnie samców — prawdopodobnie na skutek rozmnażania się partenogenetycznego.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Skwarra 1929, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Szujecki 1971, Szujecki 1978); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1889c, Schwarz i Letzner 1874, Frenzel 1936, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1892); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1886, Delahon 1934b); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1886, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1880, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)