Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amischa cavifrons (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek palearktyczny, szeroko rozpowszechniony w całej Europie aż do skrajnych północnych prowincji Fennoskandii. W Polsce znany tylko z krain południowych oraz Niziny Mazowieckiej, niewątpliwie jednak szerzej rozprzestrzeniony. Według K. Letznera (1880) dane o rozmieszczeniu omawianego gatunku na Śląsku winny być odniesione do Amischa analis (Gray.) v. contempta Heer, co nie miało chyba uzasadnienia, gdyż później (1886) ten sam autor podaje kilka miejscowości na Śląsku, gdzie poławiano Amischa cavifrons (Sharp). Poławiany w miejscach wilgotnych nad wodami płynącymi, przeważnie pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1889c); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Kolbe W. 1892); Sudety Wschodnie: Goworów woj. Wałbrzych (Delahon 1934b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prasy» (Reitter 1909); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)