Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amischa soror (Kraatz, 1856c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w zachodniej, południowej i środkowej Europie oraz w południowej części Fennoskandii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany. Łowiony głównie na piaszczystych pobrzeżach rzek, przeważnie pod napływkami. Samce są na ogół rzadko spotykane na terenach nizinnych środkowej części Europy, częściej natomiast na obszarach górskich oraz w Skandynawii.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: