Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notothecta confusa (Märkel, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek myrmekofilny, znany głównie z krajów środkowoeuropejskich, notowany również z nielicznych stanowisk na Wyspach Brytyjskich, w Danii i w południowych prowincjach Fennoskandii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy czym większość danych oparta jest na znaleziskach sprzed 50 lat. Żyje w mrowiskach Lasius fuliginosus (Latr.), rzadziej w gniazdach mrówek z rodzaju Formica L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1967); Podlasie: Terespol (Szujecki 1963); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pax i Maschke 1935); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); Polska Południowa i Północna (Szujecki 1963); «Prusy» (Lentz 1886); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Horion 1967); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)