Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alaobia scapularis (Sahlberg, 1831)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii; wszędzie rzadko spotykany. Występowanie na Śląsku i w Sudetach Zachodnich, jak i w ogóle w Polsce, wymaga dokładnych badań, gdyż J. Gerhardt (1919) w swym spisie chrząszczy śląskich nie wykazał omawianego gatunku, mimo że uprzednio dwukrotnie był on notowany z Sudetów przez tego autora i przez K. Letznera. Poławiany w hubach nadrzewnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1890, Gerhardt 1902); «Śląsk» (Zebe G. 1852)