Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brundinia wankaiana (Bernhauer, 1927)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu geograficznym. Opisany przed przeszło 50 laty z okolic Cieszyna i od tego czasu powtórnie na tym terenie nie znaleziony. Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Bernhauer 1927, Horion 1935, Horion 1949b); «Śląsk Wschodni» (Scheerpeltz 1934)

Uwagi:
Beskid Zachodni: — locus typicus! dla Atheta Wankaiana Bernh.