Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bulaea lichatschovii (Hummel, 1827b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozmieszczony głównie w Podobszarze Śródziemnomorskim, na Ukrainie, Półwyspie Bałkańskim, w Azji Mniejszej i Azji Środkowej, notowany poza tym z nielicznych izolowanych stanowisk w południowo-wschodniej części Europy środkowej. Błędna, ogólnikowa wzmianka A. Horiona (1961) o występowaniu omawianego gatunku w Polsce, oparta jakoby na odniesieniu Dominika (1955), nie ma w rzeczywistości uzasadnienia, gdyż J. Dominik w swoich pracach nie omawiał biedronek. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dane o znalezieniu tego pontomedyterraneńskiego gatunku na Śląsku Górnym opierają się zapewne na błędnie oznaczonym materiale. Występuje na terenach słonawiskowych. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, odżywiają się głównie pyłkiem roślin z rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). W Azji Środkowej notuje się go jako groźnego szkodnika siewek buraków cukrowych. Żeruje również na mszycach, dlatego też uważa się, że gatunek ten staje się wtórnie fitofagiem.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Zabrze (Riehn 1913); Polska (Horion 1961)