Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tomoglossa luteicornis (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony w Afryce Północnej, południowej i środkowej Europie, poza tym notowany z pojedynczych prowincji w południowej Szwecji i Finlandii oraz z Kaukazu i Japonii. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale możliwy do znalezienia w południowej części kraju, gdyż występuje w Słowacji. Ogólnikowa wzmianka sprzed kilkudziesięciu lat o występowaniu w Prusach nie znalazła później potwier­dzenia. Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich, ale wszędzie rzadko spotykany.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Prusy» (Reitter 1909)