Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Alpinia alpicola (Miller, 1959b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem Sudety i Karpaty oraz obszary górzyste w południowo-wschodniej Europie. Zamieszkuje wyższe partie górskie, docierając do strefy alpejskiej. Notowany głównie ogólnikowo z Tatr na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu, dlatego zasiedlenie polskiej części tych gór winno być potwierdzone nowymi materiałami z podaniem szczegółowej inwentaryzacji stanowisk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.