Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Evanystes (Evanystes) circellaris (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek europejsko-syberyjski, w Europie rozmieszczony od najdalszych krańców północnych przez całą środkową część kontynentu aż do Francji (bez obszaru śródziemnomorskiego) i północnych Włoch; notowany też z Kaukazu. W Polsce występuje niewątpliwie na całym obszarze, notowany od Bałtyku aż po Sudety i Tatry, choć nie wykazany jeszcze z wielu krain. Zamieszkuje zarówno tereny otwarte, jak i lesiste na obszarach nizinnych i górskich, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. Poławiany pod opadłym listowiem, napływkami, w pryzmach kompostowych, gnijących, grzybach, ściółce leśnej, wśród mchów, a nawet w gniazdach mrówek z rodzaju Formica L.; w zimie w gniazdach drobnych gryzoni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857), okolice Bielska Pomorskiego (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1963b, Szujecki 1965e, Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Arnold 1936, Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Szujecki 1971, Szujecki 1976b, Szujecki 1978, Szujecki i Perliński 1975); Podlasie: Terespol nad Bugiem (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1892, Frenzel 1936); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1868b, Kotula 1873, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)