Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Evanystes (Evanystes) infirmus (Weise, 1878)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek obejmujący zasięgiem Karpaty, zwłaszcza ich część wschodnią. W Polsce dopiero niedawno odkryty w Bieszczadach. Zasiedla regiel górny oraz strefę subalpejską i alpejską, gdzie znajdowany jest przeważnie wśród mchów i w kępkach traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady (Szujecki 1969b, Szujecki 1970); Bieszczady: Bieszczady Zachodnie (Pisarski 1971)