Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plataraea dubiosa (Benick, 1935)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu i wymaganiach środowiskowych, wykazywany ze środkowej części Europy i kilku południowych prowincji Finlandii. Z Polski notowany tylko ogólnikowo, dlatego występowanie w naszym kraju winno być potwierdzone szczegółowymi i udokumentowanymi danymi.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.