Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plataraea interurbana (Bernhauer, 1899b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, znany z nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej Europie, w Polsce odkryty niedawno. Wymagania ekologiczne nie znane; w Bieszczadach „skoszony na śródleśnej łące" (Szujecki 1963). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Sudetach opierały się na znaleziskach spoza naszych granic.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: okolice Cisnej woj. Krosno (Szujecki 1963); «Śląsk» (Schilsky 1888, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Sudety» (Horion 1951, Szujecki 1963)