Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liogluta wuesthoffi (Benick, 1938)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszarów górskich w południowej i środkowej części Europy. Występuje lokalnie aż do strefy alpejskiej. Występowanie w Polsce wymaga dokładnych badań, gdyż do nie­dawna tylko ogólnie wykazany był ze Śląska i z Sudetów, skąd został opisany w roku 1938. Ostatnio stwierdzony w Bieszczadach, gdzie występuje licznie w ściółce leśnej w miejscach podmokłych i na pobrzeżach potoków (A. Szujecki*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Horion 1951); «Sudety» (Benick 1938)

Uwagi:
«Sudety»: — terra typica! dla Atheta wüsthoffi Benick.