Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) arctica (Thomson, 1856b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w całej północnej i środkowej części Europy oraz na Syberii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Poławiany głównie wśród torfowców z rodzaju Sphagnum Ehrhardt na torfowiskach wysokich, notowany także z terenów leśnych i wydm nadmorskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.