Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) fallaciosa (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej północnej i środkowej części Europy, ale wszędzie, również w Polsce, rzadko spotykany, notowany tylko ze Śląska i Bieszczadów. Występuje w środowiskach wilgotnych, zwłaszcza na torfowiskach wśród torfowców z rodzaju Sphagnum Ehrhardt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Olschebruch koło Środy Śląskiej (Polentz 1942); Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Horion 1951)