Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) grisea (Thomson, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie ze środkowej części Europy, wykazany ponadto z Danii i jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko notowany, gdyż przez niektórych badaczy uważany za odmianę Atheta (Philhygra) terminalis (Grav.). Rozmieszczenie w naszym kraju wymaga dokładnych badań, albowiem pod koniec ubiegłego wieku omawiany gatunek wykazany był wprawdzie ze Śląska przez K. Letznera i J. Gerhardta, ale później J. Gerhardt (1910) nie uwzględnił go w spisie chrząszczy śląskich. Występuje głównie na obszarach nizinnych na podmokłych łąkach oraz w wilgotnych lasach — wśród mchów, w kępkach trawy oraz pod opadłymi liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1896b); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1886); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Horion 1949b, Horion 1951)