Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) hygrotopora (Kraatz, 1856c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich przez całą środkową, część Europy aż do Wysp Brytyjskich i Fennoskandii, a najdalej wysunięte stanowiska znajdują się daleko poza kołem podbiegunowym w Norwegii i Finlandii, notowany także z Kaukazu. W Polsce stwierdzony tylko w południowej części kraju. Poławiany pod opadłymi, wilgotnymi liśćmi, wśród mchów, pod napływkami i otoczakami nad szybko płynącymi wodami na obszarach pagórkowatych i górzystych. W górach sięga aż do regla górnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1868c, Gerhardt 1910, Letzner 1886); Sudety Wschodnie: Międzygórze (Gerhardt 1907); Beskid Zachodni (Tenenbaum 1931, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny (Tenenbaum 1931); «Pomorze» (Horion 1949b); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)