Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) malleus Joy, 1913
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w Fennoskandii i w całej środkowej części Europy, na południe docierający do Włoch, poza tym wykazywany z Kaukazu, Syberii i Chin. W Polsce chrząszcz mało znany, odkryty na dwu stanowiskach przed przeszło 30 laty i od tego czasu już nie obserwowany, choć z pewnością szerzej rozmieszczony: występuje prawdopodobnie w naszych Pieninach, gdyż notowany jest po stronie słowackiej (Roubal 1941). Poławiany w dolinach rzecznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Słubic (Neresheimer i Wagner H. 1942)