Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) nannion (Joy, 1931)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z nielicznych stanowisk w Danii, na Wyspach Brytyjskich i w środkowej części Europy. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z dwu stanowisk nizinnych. Zasiedla tereny nizinne i górskie doliny rzeczne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Słubic (Neresheimer i Wagner H. 1940); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Tenenbaum 1937)