Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) palustris (Kiesenwetter, 1844b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Pospolity gatunek palearktyczny, rozprzestrzeniony prawie w całej Europie oprócz skrajnych północnych prowincji Fennoskandii, notowany poza tym z Ameryki Północnej. Występuje prawdopodobnie na całym obszarze Polski, ale nie znany jest jeszcze z wielu krain. Znajdowany na pobrzeżach rzek i jezior oraz na wilgotnych łąkach pod opadłymi, gnijącymi liśćmi i innymi rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, niekiedy w grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Puszcza Biała — nadl. Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1978); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1888c, Kolbe W. 1914); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Zwierzyniec i Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Letzner 1886); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909); «nad Odrą» (Reitter 1870)