Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Atheta (Philhygra) sequanica (Brisout, 1859)
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek znany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w Niemczech, Austrii, Czechach, na Morawach i Słowacji, notowany ponadto z Francji, Sardynii, Bośni, Serbii i Adrianopola w Turcji. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w dorzeczu Odry nie była jeszcze podstawą do zaliczenia omawianego gatunku do fauny Polski. Prawdopodobieństwo jego występowania u nas zostało potwierdzone obecnie na podstawie jednego okazu złowionego w Bielinku. Występuje w detrytusie na piaszczysto-szlamistych pobrzeżach jezior i większych rzek.
[tom 8]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk w południowej i środkowej części Europy, W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony — istnieje jedynie ogólnikowa wzmianka A. Horiona sprzed prawie 40 lat o występowaniu w «dorzeczu Odry». Prawdopodobne wydaje się znalezienie tego gatunku u nas na terenach zachodnich, gdyż notowany jest z sąsiadującej z nimi Brandenburgii (Horion 1951). Poławiany nad jeziorami i na pobrzeżach większych rzek.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.