Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) volans (Scriba, 1859)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, północnej Norwegii, środkowej Szwecji i południowej Finlandii, znany również z Kaukazu. W Polsce stosunkowo rzadko wykazywany, znany z pojedynczych stanowisk, od roku 1936 w ogóle nie notowany. Zamieszkuje tereny nizinne i górskie doliny rzeczne. Poławiany pod opadłym listowiem, napływkami i w kępkach, uschniętej trawy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1871, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1886); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)