Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Dralica) vilis (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową część Europy, wykazywany również z nielicznych stanowisk na Wyspach Brytyjskich i w południowej części Fennoskandii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko ze Śląska Dolnego, od roku 1910 już nie notowany. Zamieszkuje bagniste lasy i zatorfione łąki na obszarach nizinnych. Znajdowany pod opadłym listowiem i wśród wilgotnych mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: