Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Bessobia) occulta (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku i w południowej części kraju, przy czym od przeszło 40 lat nigdzie nie notowany. Zamieszkuje tereny nizinne i doliny rzeczne w górach. Poławiany na pobrzeżach wód, mokradłach i w wilgotnych lasach, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, gnijącymi grzybami, w ściółce, w spróchniałych pniakach i pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 8 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 8 Dolny Śląsk Letzner 1880, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910
KFP 8 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908
KFP 8 Sudety Zachodnie góra Górzec Gerhardt 1898
KFP 8 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 8 Beskid Zachodni Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 8 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 8 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 8 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1852
KFP 8 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 8 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 8 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 8 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909