Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes lugubris Sturm, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Rozsiedlenie tego gatunku obejmuje południową i środkową Europę, ku północy sięgając po środkową Szwecję, południową Finlandię oraz Karelię, notowany też z Kaukazu. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany wykazywany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Występuje przeważnie na suchych, zwłaszcza piaszczystych i wapiennych zboczach, gdzie najczęściej spotykany na macierzance piaskowej – Thymus serpyllum L., która jest również rośliną żywicielską dla larw. Postacie dojrzałe spotykano poza tym na kwiatach innych roślin, jak świerzbnica polna — Knautia arvensis (L.) Coult., poziomka pospolita — Fragaria vesca L. i mięta — Mentha L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń (Prüffer 1958); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1885, Prüffer 1958, Błażejewski 1962); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1900, Gerhardt 1902, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój (Letzner 1871); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Horion 1960); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)