Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Microdota) atomaria (Kraatz, 1856c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek europejski o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu i wymaganiach ekologicznych. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska, gdzie był znaleziony raz jeden przed przeszło 70 laty. Ogólnikowo wzmiankowany ze Śląska i Sudetów. Można jednak przypuszczać, że występuje u nas w zachodniej części kraju, wykazywany był bowiem z Brandenburgii (Horion 1951).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Chwalęcin (Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Gerhardt 1900b, Gerhardt 1900d, Kuhnt 1912); «Sudety» (Roubal 1930)