Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Microdota) liliputana (Brisout, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk w Skandynawii, środkowej części Europy i w Alpach. Wszędzie, również w Polsce, rzadko wykazywany. Znajdowany w detrytusie i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.