Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Microdota) minuscula (Brisout, 1959)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w Skandynawii, Anglii, Francji, RFN i wschodniej części Austrii, choć na pewno szerzej rozmieszczony w środkowej części Europy. Występowanie w Polsce wymaga dokładnych badań, gdyż tylko ogólnikowo wzmiankowany ze Śląska. Wymagania ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Schilsky 1888)