Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Oreostiba) frigida Sahlberg, 1880
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie z Fennoskandii (zwłaszcza z jej części północnej) oraz z Syberii, niekiedy notowany też z Karpat Wschodnich, ale jego występowanie na tym obszarze było kwestionowane (Holdhaus 1910). W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o rozmieszczeniu w Galicji opierały się na znaleziskach spoza naszej granicy (Czarnohora w Ukraińskiej SRR).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Jakobson 1909, Tenenbaum 1923)