Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Oreostiba) subglabra (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany ze Szkocji, notowany z południowej Skandynawii, Finlandii, Litwy, krajów Beneluksu, Niemiec, Austrii i Słowacji, ponadto ogólnikowo wykazany z Polski. Lakoniczna wzmianka o występowaniu na Śląsku oparta była na stanowisku leżącym poza naszymi granicami. Obecnie na podstawie jednego okazu złowionego w Puszczy Białowieskiej do pułapki Moricky'ego zaliczamy ten gatunek do fauny krajowej. Występuje w lasach liściastych; żyje w detrytusie, grzybach, pod opadłym listowiem i wśród mchów.
[tom 8]
Gatunek notowany z Wysp Brytyjskich, Fennoskandii, Belgii, Francji i niewielu stanowisk nizinnych w środkowej części Europy; liczniejszy w Alpach. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierają się na danych spoza naszych granic (pasmo Pradziada w Czechosłowacji). Wymagania środowiskowe słabo poznane, w Słowacji poławiany pod opadłym listowiem, w grzybach i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Horion 1951); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Melke 1997); Polska (Lucht 1987)