Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Oreostiba) tibialis (Heer, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie z wyższych gór w środkowej części Europy. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w południowej części kraju, przy czym na nizinne stanowiska śląskie prawdopodobnie znoszony bywa z obszarów górskich wodami powodziowymi. Ogólnikowe wzmianki sprzed przeszło 100 lat o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku i w Prusach wydają się być niewiarygodne. Występuje w górach do strefy kosodrzewiny, na Babiej Górze łowiony na wysokości 1500-1600 m, a w Sudetach 800-1300 m n.p.m. Występuje przeważnie w miejscach wilgotnych, zwłaszcza w pobliżu topniejących płatów śnieżnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.