Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Traumoecia) ravilla (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający do Wysp Brytyjskich, południowej Skandynawii i północnej Finlandii, notowany ponadto z Azji Mniejszej i Syrii. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, nie znany jest jednak jeszcze z wielu krain. Występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych. Poławiany pod opadłymi, wilgotnymi liśćmi, wiązkami chrustu, na padlinie, w gnijących grzybach i pod napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.