Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Traumoecia) taxiceroides Münster, 1932
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek borealno-górski, znany z dwu północnych prowincji Norwegii, skąd został opisany, z czterech północnych prowincji Szwecji, z Finlandii i Moraw. Nie był dotychczas zaliczany do fauny krajowej, gdyż ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Beskidach budziła wątpliwość, czy dotyczy naszego obszaru. Dopiero niedawno notowany z Puszczy Białowieskiej na podstawie jednego okazu.
[tom 8]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu, wykazany z dwu północnych prowincji Norwegii, skąd został opisany, poza tym notowany ogólnikowo z Beskidów. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Występowanie na naszym obszarze wymaga dokładnych badań.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
«Beskidy» (Horion 1951, Benick i Lohse 1974); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Borowiec 1991i); «Beskidy» (Koch K. 1989)