Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Mocyta) orbata (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej Europie, notowany również z Afryki Północnej i Ameryki Północnej. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk zarówno na niżu, jak i w górach. Według K. Letznera (1884g) nie należy do fauny śląskiej. Pogląd ten okazał się jednak niesłuszny, gdyż później gatunek ten był kilkakrotnie notowany ze Śląska Dolnego. Spotykany w lasach wśród mchów, w ściółce, niekiedy pod napływkami i w gniazdach mrówek Formica rufa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1874, Gerhardt 1906d, Gerhardt 1906g, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907); Górny Śląsk (Kelch 1852, Kelch 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1896b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1902); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Hinke 1919); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Księstwo Cieszyńskie» (Letzner 1871)