Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Acrotona) exigua (Erichson, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający do południowej Skandynawii. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na pobrzeżach morskich, obszarach nizinnych i pagórkowatych, zarówno na terenach otwartych, jak i lesistych, przeważnie na wilgotnych glebach piaszczystych — pod opadłymi liśćmi, rozłogami wrzosów i napływkami na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Świnoujście (Kraatz 1864b, Bach 1867d, Seidlitz 1889); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Bogucka-Kaster 1971); Nizina Mazowiecka: Puszcza Biała koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Wola Justowska (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1888); «Śląsk» (Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: — locus typicus! dla Oxypoda investigatorum Kraatz