Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Acrotona) fimorum (Brisout, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i zachodniej części Europy oraz w południowej części środkowej Europy, podawany ponadto z Afryki Północnej i Kaukazu. W obecnych granicach Polski jeszcze nie stwierdzony, ale istnieje prawdopodobieństwo znalezienia go w Bieszczadach i w Beskidzie Wschodnim. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na danych odnoszących się do południowo-wschodnich terenów spoza naszych granic. Znajdowany pod ekskrementami, na hubach, w nawozie i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Jakobson 1909)