Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Datomicra) dadopora Thomson, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk w północnej i środkowej części Europy. W Polsce znany tylko z krain południowych. Znajdowany w gnijących grzybach, pod krowieńcem i opadłymi liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1901, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Frenzel 1936); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907, Frenzel 1936); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Kotula 1874); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1918); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)