Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) aquatilis (Thomson, 1867)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący środkową część Europy, Wyspy Brytyjskie, Danię oraz południową część Szwecji, notowany również z Kaukazu. W Polsce znany tylko z Sudetów i Babiej Góry, gdzie zasiedla regiel dolny na wysokości 700-1000 m n.p.m. Poławiany w ściółce i pod opadłym listowiem oraz wśród mchów na wilgotnych łąkach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.