Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) contristata (Kraatz, 1856c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszarów górskich w środkowej części Europy. W Polsce pewne stanowiska znajdują się w Sudetach, Pieninach i Bieszczadach. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Tatrach winny być udokumentowane nowymi szczegółowymi danymi. Stanowiska na Śląsku Dolnym są niepewne — możliwe, że wzmianki o występowaniu tam A. contristata (Kraatz) (Gerhardt 1905) oparte były na znalezieniu okazów zniesionych wodami powodziowymi Nysy Kłodzkiej na obszary nizinne. Sam J. Gerhardt później (1910) nie uwzględnił tego gatunku w spisie chrząszczy śląskich. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami i w gniazdach świstaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1905); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1879e, Letzner 1886, Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1879e, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: góra Sokolica (Tenenbaum 1931); Tatry (Tenenbaum 1931); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowisko wątpliwe