Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) diversa (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek borealno-górski, znany głównie z północnej części Europy, wykazywany również z Beskidów, Tatr i Alp. W Polsce ogólnikowo wykazany z Tatr i Beskidów, a ostatnio znaleziony w Bieszczadach. Wymagania ekologiczne poznane niedostatecznie, w Tatrach łowiony w gniazdach świstaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry: bez stanowisk (Horion 1951, Smetana 1967, Benick i Lohse 1974); «Beskidy» — bez stanowiska (Bernhauer i Scheerpeltz 1926, Horion 1935, Horion 1951, Smetana 1967)