Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) heydeni (Eppelsheim in Reitter, 1880)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk w Austrii i Chorwacji. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, brak go również w sąsiadujących z nami krajach. Wzmianka J. Gerhardta (1899) o występowaniu w Sudetach Wschodnich nie znalazła później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (J. Gerhardt 1910). Wymagania ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Międzygórze (Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Kuhnt 1912)