Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Atheta) hypnorum (Kiesenwetter, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie występujący w całej części północnej i środkowej, notowany również z Ameryki Północnej. W Polsce wykazany z niezbyt licznych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje w wilgotnych lasach, na torfowiskach i pobrzeżach wód. Znajdowany pod opadłym listowiem, wśród mchów, pod odstającą korą i w spróchniałych pniakach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielsko Pomorskie (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Puszcza Biała (Szujecki 1971, Szujecki 1978); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1900, Gerhardt 1902, Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Scholz R. 1924b, Kolbe W. 1927); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912)